Tankar om böcker och annat

En dag i taget

Hämtat från engelska kyrkliga bulletiner och anslag mm.

 

 

Don't let worry kill you off - let the Church help

 

The peacemaking meeting scheduled for today has been

canceled due to a conflict