Tankar om böcker och annat

En dag i taget

Nationaldagen

Den 6 juni 1893 hade Skansen avslutning på årets vårfest, och valde att högtidlighålla dagen i nationalistisk anda. Det var minnet av att Gustav Vasa valdes till kung 1523 samt att 1809 års regeringsform skrevs under av Karl XIII (båda händelserna den 6 juni) som utgjorde grunden och initiativet togs av Skansens och Nordiska museets grundare Artur Hazelius. Det skulle dock dröja ganska länge innan dagen fick någon formell status som nationaldag.

Det är klart att man ska vara fosterländsk, men vilken sång ska jag välja? "Flamma stolt ...", "Land du välsignade" eller Verner von Heidenstams "Sverige"? 

 

Nej, jag tror jag tar "Gustafs skål" av Carl Michael Bellman:

 

Gustafs skål!

Den bäste Kung, som Norden äger:

Han ej tål,

Att viktskåln ojämt väger:

God och glad,

Hans ilskans röst föraktar

Samt avaktar

Och betraktar

Dårskap i sin grad.

 

Sådan Kung

Är värd att styra Sveriges öden:

Rask och ung,

Ej rådlös uti nöden.

Wasa ätt

Har aldrig lärt att svika,

Aldrig tvika,

Men att fika

Till att göra rätt

 

TREVLIG NATIONALDAG!

 

 

Onsdag 23 maj

22 maj

21 maj