Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Tar det lugnt så här en regnig marssöndag! Vasalopp? Vad är det?

"En bastion mot troll och desinformation!"

Intressant

 

Jag citerar ur gårdagens SvD (Elisabet Andersson): "Fejkade nyheter och vilseledande propaganda ökar behovet av bildning, berättelser och kritiskt tänkande. Nu kommer en utredning som föreslår att biblioteken ska bli en del av totalförsvaret - en trygg samlingsplats och ett försvar mot informationsålderns trollarméer."

När det skrivs om bibliotek så handlar det oftast om en alltför hög ljudnivå och om stök och bråk och att vissa bibliotek måste ha vakter. Annat som diskuterats är risk för nedskärningar, privatisering, olika driftsformer mm. 

Det förslag till ny nationell biblioteksstrategi, som läggs fram nästa vecka, "tar avstamp i bibliotekens demokratiska roll" och "spänner över hela kedjan av offentliga bibliotek, från folk- och skolbibliotek till universitetsbibliotek". 

Elisabet Andersson påpekar också att den här är den första stora genomlysningen av svenskt biblioteksväsende sedan 1980-talet och den är gjord i en tid av digitalisering, nyhetsmanipulation och hot mot demokratin. Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, säger att detta handlar om att tydligt formulera bibliotekens samhällsuppdrag.

"Lagen säger att biblioteken ska främja intresse för litteratur, bildning, upplysning, utbildning och forskning. En välinformerad och källkritisk befolknng är viktig för ett lands motståndskraft." 

"Det är ett väldigt stort fokus på det militära i totalförsvaret. Men när vi tittar på vad som har hänt i omvärlden är det i mångt och mycket ett kulturkrig. Det är inte så mycket att länder invaderar varandra, utan det handlar om försök att att bryta sönder länders inre trygghet och säkerhet."(Mikael Tofvesson, biträdande avdelningschef på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

DIK:s (fackförbund för information och kultur) förbundsordförande Anna Troberg menar att det gäller att höja bildningsnivån och graden av kritiskt tänkande. Bibliotek och muséer har redan uppdraget att främja kunskap och fri åsiktsbildning men det gäller att bättre utnyttja den kompetens som finns och ge den här sektorn tillräckligt med resurser som ger en stabil och långsiktig finansiering. 

Anna Troberg lyfter fram en första viktig länk i kedjan: skolbiblioteken. Jag citerar: Skolbibliotekarierna har en väldigt specifik kompetens när det gäller att lära ut källkritik och hur man letar fakta. Då är det jättekonstigt att bara ungefär hälften av alla elever i Sverige har tillgång till ett bemannat skolbibliotek."

Ett litet PS!

Jag undrar hur Hultsfreds kommun tänker i sådana här frågor när man nu sätter igång med 39-miljonersbygget i centrum och klappar händerna och aviserar att man ska bli bäst i Sverige. Hur tänker man med resurser?  Varför har inte Hultsfred en egen bibliotekschef? Det är tragiskt att gymnasiet "förlorade" sitt välfungerande med folkbiblioteket integrerade skolbibliotek. 

D.S.

 

Dagens dikt: I fädrens spår för skrivandets segrar ur Aderton akademiska dikter (Dodeka)

 

Jag stavar fel

Stakar mig

Kommer ur spår

Orden får inget fäste

Halkar bakåt

Klassisk eller fri stil?

Det spelar ingen roll

I öppet spår är dialogen en valla

Det behövs inte en femmil för att gå i väggen

För den som skriver

är Akademins ordlista öppen för alla!

 

Visst är det så! (Måste läsa denna bok)