Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Måndag - Hjälp, det är för varmt

Grallimatik enl. Tage Danielsson

Vad sägs om lite avsvalkande grammatik så här i värmen. Grammatik är det bästa jag vet, särskilt tysk grammatik. Som en person sa, när jag berättade detta: Vi har alla våra perversiviteter.

 

Pronomen är bra ord, utom möjligen det där hen, och relativa pronomen är, enligt Tage Danielsson framför allt användbara för att krångla till i och för sig meningsfulla yttranden till obegriplighet. Exempel:

 

Mitt svar på den fråga som herr Olsson nyss ställde, och som rörde sig om huruvida jag anser det skäligt att folkpensionärer som åtnjuter vanlig folkpension och som har förvärvsarbete med avseende på vilket självdklaration skall upprättas och varå inkomstskatt normalt skall erläggas bör befrias från skatt i sådan utsträckning som kan befinnas skäligt med hänsyn till den kanske totalt sett minskade behållna inkomst, som blir följden av en normal beskattning, blir att jag förstår inte vad herr Olsson frågar om. Skatterna går ju till folkpensioner.

 

 

 

Hängde ni med?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens dikt

Av en händelse ser jag att dagens datum i min lilla sentensbok .  har en dikt av  Olof Lagercrantz. Nästan en liten röd tråd. (se gårdagen)

 

En önskan över alla har jag kvar

i dag när ängen ligger grön och klar.

 

I dag när svalan gör sin snabba rond

högt över kullens vita blomsterstånd.

 

I dag när nyponbuskens späda blom

förvandlar gråa stenars fattigdom.

 

Det är, att jag må minnas vad jag ser,

när denna sommar inte lyser mer.

 

O kunde nyponbuskens minsta ros

till evig egendom min själ förtros.

 

O dröjde svalan och en blomsterflock

beständigt bakom mina ögonlock.

 

 

Visst är värmen jobbig men vi har lite att tänka tillbaka på när vinterstormarna tjuter runt husknuten