Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Varmt, varmt - drick, drick

Vi tog vår Hultsfredsrunda (apotek, bibliotek, matbutik) så tidigt vi kunde för att resan (om än kort) inte skulle bli alldeles outhärdlig. Mannen i elbutiken var nöjd, han hade sålt slut på sitt lager av fläktar. Glass- och dryckförsäljare har nog också gyllene tider. Jag måste komma ihåg att dricka mycket mer än jag gör men problemet är att jag inte är törstig. Detta påminner mig om en händelse för ganska länge sedan. Biblioteket hade inbjudit  en föredragshållare som skulle prata om vattnets stora betydelse, om att dricka brunn och om hur viktigt det är att dricka vatten. Då var det en man, som på genuint Venemål sa: En har ju rättihet å ställe fråja, måste en drecke om en inte ä torsti? Hur sa? sa föredragshållaren.

 

 

Lite mer av Danielssons grallimmatik (1966)

I förordet till den här boken kan man läsa bl.a.följande:  "Denna bok är avsedd som en handledning för alla dem som i stället för att tänka själva, vilket är svårt, vill öva upp sin förmåga att prata strunt och därigenom vinna framgång i livet. De som verkligen tänker omger oss dagligen med en oändlig snårskog av ord. Där kan vi sen gå omkring och plocka lite på måfå och leva som parasiter i buskarna. Det är visserligen inte någon särskilt hederlig hantering, men risken för upptäckt är inte så stor och för övrigt är det inte straffbart att prata smörja."

 

 

Ett kapitel i boken heter Struntpratets teknik och där behandlas bl.a formläran och när det gäller adjektiv låter det så här:

 

Rättvis och skälig är bra typexempel på adjektiv som innebär värdeomdömen och därför oftast inte betyder någonting.

 

Vi socialdemokrater kämpar för en rättvis fördelning av nationalinkomsten bland medborgarna.

 

Vi högermän kämpar för en rättvis fördelning av nationalinkomsten bland medborgarna.

 

Vi kommunister kämpar för en rättvis fördelning av nationalinkomsten bland medborgarna.

 

Vi försvarsvänner vill avsätta en skälig summa till vårt försvar (5 miljarder)

 

Vi pacifister vill avsätta en skälig summa till vårt försvar (12:50 till en blommig slips åt ÖB)