Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Varmt i alla fall! Matte sitter med blöt handduk om halsen. Inget för en katt. Jag har en bra buske att krypa in i.

Fruntimmersveckan börjar

 

Begreppet fruntimmersvecka kommer ju som alla vet av att 19 till 24 juli är sex dagar i rad med bara kvinnonamn. Med Fredrik inräknad blir det en hel vecka. Undrar vad alla "Fredrikar" gillar att bli kallade fruntimmer. Veckan har kommit att förknippas med regnväder. Så här har Ebbe Schön  skrivit: 

 

"Men under fruntimmersveckan /../ blev det förstås lätt alldeles för mycket skvalande. Med sex kvinnonamn på rad kunde det knappast bli annat än regn, sa man." (troligen hämtat ur boken Folktrons år, 1996)

 

I år hade det varit alldeles utmärkt om det skvalat alla nästkommande dagar. Den här hettan och torkan  går illa åt allt.

 

I skrift finns begreppet "fruntimmersvecka" belagt tidigast 1870, enligt SAOB. Troligt är att det introducerades någon gång under 1800-talet. Det finns alltså inte med i Bondepraktikan vilket många hävdar.

 

 

 

 

 

Männens fruntimmersvecka

 

 

Den 14 december inleder Sten och Sixten den längsta raden av manliga namnsdagar i almabnackan - hela tio stycken som avslutas med Adam den 23 december. Den här namnräckan som kan kallas "gubbtian", är tillsammans med fruntimmersveckan i juli bland de partier som förändrades minst när den nya namnlängden togs i bruk 2001. En skillnad är att medan fruntimmersveckan består av vanligt förekommande förnamn i Sverige så berstår gubbtian av mer ovanliga namn. (Källa: Institutet för språk och folkminnen)