Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Johan Tobias Sergel | Teckning 1700-talet ”Bellmans mårgon sup med smörgås i hand, trött och trumpen”.

Bellmandagen

 

Denna dag, alltså den 26 juli, firas till minne av salig Carl Michael Bellman och traditionen upprätthålls  av Sällskapet Par Bricole och det har den gjort alltsedan 1829.

 

Bellman är Stockholmsskildraren framför andra men det är en ganska begränsad del av hans produktion som kan räknas som stadsskildringar, ett trettiotal epistlar och ett tjugotal andra alster. Flera skildrar dessutom naturområden som Djurgården och Hagaparken. Men "det är inte kvantiteten som gör Bellman till vår kanske störste stockholmsskildrare utan genialiteten" (från Thord Lindés hemsida om Bellman).

 

Ur mitt innehållsrika bibliotek har jag plockat fram en antologi av Göran Hassler (En bok för alla!!!) och jag hoppas hitta nåt för dagen passande. Måste ju finnas nån kattdikt!

 

 

 

 

 

 

Klart att det gjorde!

Den som söker han finner - håll till godo!

På kronprinsens namnsdag den 6 november 1789, då en katt, gul och blå, överlämnades

 

O, vad fröjd som denna dag

Inom dessa murar skänker!

Hovet i sin fägring blänker,

Liksom i min gala jag.

Också är bland mina fäder

Ingen än så präktigt sedd,

som med högsta rang i bredd

Burit sådan färg till kläder.

 

Men med all min granna stat

Tusen ögon mig förfära.

Prinsens kockar mot mig svära

Vid min blick mot minsta fat.

Stånddrabanternas mustascher

Mig ofreda mången gång

Mer än salig Hedmans språng

Mellan marskalkar och pager.

 

Bäst jag med en kärlig min

Mig i slottets farstu krummar,

Gruvligt vaktparaden trummar

Vid en sträv trumpet-marin.

Men att några råttor kramma

Der i gångarna som förr

Är ej värt, ty vid var dörr

Flera kattor med mig jama.

 

Äntlig nu i tysta fjät

Jag ers höghets tröskel mäter,

Där min ringhet ej förgäter

Trohet för ers majestät.

Själv av lejons ätt med ära

Jag en ättling nämner mig.

Och hur kan den tvinga sig

Avog sköld mot staten bära.

Wennerström och Bond

Idag har jag sett andra delen om spionen Wennerström och nu  tänker jag leta upp en skuggig plats och fortsätta med Ian Fleming. Spioner och kallt krig, hoppas det svalkar lite.