Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Matte säger att kräftorna var goda och vinet var gott

Back to basic

Jag googlade lite på dagens datum och fann en lång rad händelser under årens lopp. Det mesta sa mig ingenting men dessa ord väckte helklassikern i mig: offerfest till guden Hercules ära i Romerska riket. Hercules är i den romerska mytologin motsvarigheten till grekernas Herakles, vilken, som vi känner till utförde en rad stordåd. Vi har ett ord herkulusarbete, som innebär ett så gott som övermänskligt arbete. Det finns också något som kallas sisyfosarbete, som betyder tröstlöst evighetsarbete, ett ord som också har sina rötter i grekisk mytologi.

 

Associationerna går blixtsnabbt till 1969 års adventskalender Herkules Jonssons storverk, manus, regi och medverkan av den fenomenale Tage Danielsson. Per Åhlin illustrerade luckkalender och vinjettbilder till TV-versionen och musiken skrevs av Gunnar Svensson som var mångårig medarbetare till Hasse och Tage, idel gamla godingar alltså. Vissa kalendrar har stannat i minnet för evig: Teskedsgumman, Jul på Möllegården (Monikas favorit, jag var tvungen baka pepparkakshus á la Möllegården med ladugård och allt), Trolltiden (baka solbröd måste vi göra), Fem myror ..., Albert och Herberts jul. 

 

 

Den svenska skaldekonstens fader

Ska det vara så ska det vara, även om jag inte går tillbaka ända till antiken. Georg Stiernhielm (1598-1672) är upphovsman till eposet Hercules, den första svenska dikt som är skriven på det anspråksfulla versmåttet hexameter. Eposet är en allegori (liknelse) om hjälten Herakles, som i sin ungdom ställs inför ett val om vilken livsväg han ska gå. Han frestas av den lömska Fru Lusta och hennes tre döttrar Lättja, Flättja och Kättja och sonen Rus samtidigt som Fru Dygd försöker tala honom till rätta.

 

De första raderna lyder:

 

HERCVLES arla stodh op een mårgon,

i forsta sin wngdom fuller af ångst och twijk,

huru han sitt lefurne böria Skulle,

der af han frögdh kunne winna med tijden och ärhal

thet han så går i tankar tankar och högsta bekymber

 

Tror att det räcker...

 

Tillbaka till de avslutande sidorna hos Nesser, vilken fantastisk bok både innehållsmässigt och språkligt. Wow.

 

Fortsatt trevlig söndag!