Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Sköna söndag

Söndagsfilosofisk

Det är så stort att jag får gå på jorden

ännu en sommar, full av doft och sken,

och bjudas in av varje dikesren

till smultronmiddag på de gröna borden

och sova ut på någon skuggig sten.

 

Så tackar jag min jord att jag får vara

vid liv, en människa, ett blod, ett jag,

ett hjärta som kan slå med lätta slag

och låta sorgsna drömmerier fara

som moln i fjärran på en sommardag.

(Ur Sommardag av Erik Lindorm)

Return to reality

Så bryts stillheten av att båda telefonerna ringer nästan samtidigt. Valet pockar på, vad annat är att vänta och så är det anmälningar till studiecirkeln om Skagen i SPF:s och SV:s regi med undertecknad som framställare av studiematerial.