Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Vittass tillbaka från två månaders semester

"Black Monday"

Chock för Lukas och Barbro denna morgon då den,  som vi alla trodde, för evigt försvunne "terroristen" plötsligt satt utanför dörren, i god form som det tycks. Han har väl fått nog av friluftslivet. Lukas mat försvann blixtsnabbt och lika snabbt försvann Barbro till nån skyddad plats. Men husse är glad även om han blev störd i läsningen av VT och med nöd och näppe kunde rädda frukosten. Även Vittass är belåten att få lite omsorg. Nu är allt sig likt på Blaxhult 5.

Herrarna Sundström gillar läget

Dagens dikt

Idag får Carl Jonas Love Almqvist stå för passande dikt till dagens kattema.

 

Ej kattan alltid jamar vackert

 

Ej kattan alltid jamar vackert: stundom skriar

och fräser hon så gräsligt, att det är en skam.

Nu märk! om bakom örat henne ömt du kliar,

så blir hon genast spak och fromsint som ett lamm.

Vad för ett Under tror du väl att här du siar?

Jo, det är magnetism och .. vad vet jag .. goddam'!-

Jag själv har haft en .. en, som kunde både gäspa och grina,

och jag kallade denna min vackra katta Rina.