Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Brombergs stora citatbok - ämnesområdet politik

12 dagar kvar:

 

Att fela är mänsklig, att skylla på andra är politik.

(Ivar Wallensteen)

 

Mot höst av Pälle Näver (1897-1986)

Ni kommer att få ta del av många vackra höstdikter framöver. Med risk för att bli tjatig: jag älskar hösten! 

 

Nu öppnar horisonten

sin blåa förhöstgrind

och genom skogen spelar

en lustig lingonvind,

och myr och mo sig smyckar

i skrud alltmera gräll,

när hösten tankfullt formar

sin klara akvarell.

 

Än jagar rymdens svala

kring dunlätt cirrussky,

och än står grönskan saftig

kring väg och solröd by,

och snart ska frosten smyga

en natt från myren opp

och bränna ner och skövla

var späd och senfödd knopp.

'

Var dag kan bli den sista

för allt, som blommar vekt,

snart stundens yra slända

sin sista dans har lekt;

vi känner det och anar

var dags förgänglighet

och tärs av hemlig ångest

och dunkel modlöshet.

 

Men låt oss likväl stanna

i solen en minut

och följa drömmens huldra

mot längtans vidder ut!

Ty bortom svala vindar

och frost och skövlad blom

står hoppets friska planta

i evig rikedom.

Jag kom ihåg att jag en gång fick en autograf av Pälie efter att han framträtt på en Smålandsdag. Tyvärr har jag inte skrivit årtal i min klippbok men det bör ha varit i slutet av 50-talet eller början av 60-talet. Kanske är det någon som minns?