Anna-Majs blogg

Gott och blandat

11 dagar kvar

"Ett råd till den som inte kan hålla tungan i styr: drag ut - vik - riv av mot den tandade kanten" (Hans Alfredsson)

Doesn't need telling....

"Historisk" höst

Med stöd av Sparbanksstiftelsen, när det gäller ekonomin,  och SV, som tar hand om den ganska omfattande administrationen,  drar nu SPF Seniorerna/Hultsfredsbygden igång en föreläsningsserie om svensk historia. Det är vår ordförande Morgan Sävetun som arbetat intensivt för att få till stånd detta. I eftermiddag  startar det med att Peter Danielsson berättar om 14-1500-talen: när Sverige blir Sverige. Intressant! "Det är några år sedan vi alla gick i skolan och forskningen kan sedan dess ha gjort rön, som kastar nytt ljus på historien", säger Morgan inför den här serien. "Om det här ger mersmak kan det i framtiden bli fråga om andra ämnesområden". Jag själv önskar naturligtvis ett litteraturtema.

 

 

 

Ur Sång till Småland av Pälle Näver

Jag dröjer mig kvar hos Pälle och de här stroferna passar på nåt sätt in i dagens historietema.

 

---

 

Här levde i vargatider bland sten och skog

ett folk, som tog bark i brödet, när nöden slog;

och än kunna magra tegar med rös vid rös

förtälja om odlarfolket, som svalt och frös.

Seg liksom hedens enar var viljans tråd

såväl i tro och dyrkan som råd och dåd.

Fäder, det arv ni lämnat från led till led

aldrig i glömskans dunkel kan sänkas ned.

 

---

 

Du land, du bygd, som all vår kärlek fångat

såväl i sommarsus som vinterblåst,

du kära land, du blev vårt hem, vår längtan

i sankt Johannissol som adventsfrost!

Du, Småland, du, där våra fäder bröto

sin första teg i lummig Emådal

och samlade sitt korn och drog sitt byte

till aftonvard i furutimrad sal.

 

Här stridde de för tro och mannaära,

för Bländas och för Dackes helga sak;

och här steg stark ur hjärtats brus den gnista,

som tände härden under eget tak.

Må därför vi, som stå i dagens gärning,

förvalta fädrens arv i kraft och tro

och resa nya hem och nya stenrös

kring tegarna, där Smålands skördar gro!