Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Efter lördagens utsvävningar ...

Stora ljugsöndagen (ur Tage Danielssons Postilla)

Dagens text:

Lögnen är vackrare än sanningen,

och framför allt roligare.

 

Församlingen sjunger:

När sanning liksom inte duger

blir allting bättre om man ljuger.

I livets stora centrifug

är mjölken sanning, grädden ljug.

Dagens dikt "I livets villervalla" av Nils Ferlin (ur: En döddansares visor, 1930)

I livets villervalla

vi gå på skilda håll.

Vi mötas och vi spela

vår roll -

 

Vi dölja våra tankar,

vi dölja våra sår

och vårt hjärta som bankar

och slår -

 

Vi haka våra skyltar

var morgon på vår grind

och prata om väder

och vind -

 

I livets villervalla

så nära vi gå -

men så fjärran från varandra

ändå.