Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Jo, men visst...

Dagens dikt: Några strofer ur Se glad ut! av Elias Sehlstedt

 

Man bör väl tro allt som är skrifvet?

Ja visst, om det rimlighet har.

Att sorgen är skuggan af lifvet,

Det tror jag man vet något hvar.

Då bör man väl unna sitt hjerta

Hvar solglimt i skuggornas dal.

Se glad ut! och fyll din pokal.

Och skingra din smärta.

 

På fröjdernas njugghet man klagar

Fast orsaken aldrig betänks:

Gör man sig ej roliga dagar,

Nog slipper man få dem till skänks.

Att nektar af surkål begära.

Dertill ingen rimlighet ges.

Se glad ut! det är min katkes,

Min lag och min lära.

 

Och vore jag prestman tillika

Med krage och långkappa bak,

Jag skulle i templet predika

Så glädjen stod högt uti tak.

Jag skulle ej vattna, som dessa,

Med tårar er andliga växt:

Se glad ut! det blefve min text,

min sång och min messa.

 

Och vore jag född att regera,

Då skulle jag styra mitt land

Allvarligt, men äfven rangera,

Att folket fick roligt ibland.

Den smaken är gammalt inbiten,

Kung Gustaf, han visste det, han.

Se glad ut! det gör hvad det kan,

Och stärker krediten.

...

 

Elias Sehlstedt, poet, målare, tulltjänsteman, levde åren 1808-1874. Han är mest känd som skald av visor och sånger. Han är mest känd för visan Litet bo jag sätta vill som   Alice Tegnér gjorde musiken till. Den sjöng vi i folkskolan med knarrigt orgelackompanjemang. 

En skön morgon och Johan Sigvardsson sprider välljud i huset. Allan har några olika söndagsmorgonmusikalternativ som han växlar emellan. Det här är min favorit. Lugnt och stilla, katterna sover. Och resan närmar sig! Kan inte bli bättre.