Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Trettondag

 

I skolan lärde vi oss en gång att Trettondagen firas till minne av de tre vise männens besök hos det nyfödda jesusbarnet med guld, rökelse och myrra. Men vi vet egentligen inte alls vilka de var eller hur många de var. Förmodligen var de astrologer eller astronomer från Babylon och att de antogs vara tre till antalet kommer troligen av att de hade med sig tre gåvor.

 

Martin Modéus, biskop i Linköping, skriver i en bok "Tradition och liv", (2000): "Eftersom de tre vise männen var de första icke-judar som tillbad Jesus så har man länge tänkt på trettondagen som dagen då Jesus börjar bli känd utanför det judiska folket. /.../ Trettondag jul är därför den dag då Svenska kyrkans mission samlar in sin stora missionskollekt."

 

SKM är sedan 2008 sammanslaget med Lutherhjälpen och verksamheten bedrivs nu under namnet Svenska kyrkans internationella arbete. 

 

I folklig tradition var trettonhelgen en helg då man spelade upp ett julspel om de vise männen och om hur Herodes jagade Maria och Josef till Egypten. Spelen uppfördes främst av pojkar vid latinskolorna och var ett sätt att tigga pengar. De första beläggen om den här typen av spel är från 1751. Eftersom det kristna budskapet i svenska kyrkor nästan uteslutande varit förkunnat i ord, fanns det hos allmänheten ett stort behov att få händelsen förmedlad genom drama, men detta ogillades av prästerskapet eftersom det ansågs driva med det kristna budskapet.

 

Nog om trettonhelgen! Återstår Tjugondag Knut innan vi slutgiltigt tar farväl av helgerna men det återkommer jag till på rätt dag,  alltså nästa söndag.

"Lånad från Jeanders bildblogg

Den gordiska knuten

 

Kanske det måste bli så att talmannen får göra som Alexander den store för att få en lösning på regeringsknuten, men ett nyval kommer förmodligen att skapa ett nytt komplicerat läge  där SD med all säkerhet stärker sin ställning och mittenpartierna försvagas. Vissa har verkligen målat in sig i ett hörn.

Dagens dikt: Det är bara en tidsfråga av Lennart Hallström

 

Det är bara en tidsfråga

innan sanningen kommer fram

Innan verkligheten visar

vilken åsikt som var sann

 

Vi kan envisas och slåss

om vilken åsikt som är rätt

Men har vi någonting i skallen

gör vi på ett annat sätt

 

Vi kan lyssna på varandra

och försöka att förstå

Vilken åsikt som är rätt

lär vi upptäcka ändå

 

Det är bara en tidsfråga

innan sanningen kommer fram

Innan verkligheten visar

vilken åsikt som var sann

 

 

 

Dagens citat på ämnet politik

 

Naturligtvis har demokratin sina olägenheter. Till exempel väljarna.

(Otto Ludwig, tysk skald, 1813-1865)

Hur som helst önskar jag alla en skön trettondag!