Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Det är måndag

Två citat jag tycker passar med tanke på omständigheterna

 

          Säll är den som har till rättesnöre

          att man bör nog tänka efter före

          (Inledningsraderna till Att tänka först är störst av Tage Danielsson)

 

 

          Verkligt tvång kan man endast känna

          om man har full frihet att välja

          mellan två olika omöjligheter

          (Blandaren)

 

Fri tolkning tillåten!

 

Dagens dikt: Konsten att umgås med en katt (ur slutdikten i De knepiga katternas bok av T.S.Eliot)

 

Nu har ni läst om mången katt.

Jag vågar väl förmoda att

ni tolkar utan stort besvär

var katt och kattas karaktär?

Ni lärt er nog för att förstå

att alla katter är ej grå.

Var människa har sin natur

- den växlar ock hos dessa djur.

En katt är blyg, en annan käck,

en katt är from, en annan fräck,

en skuttar härs, en annan tvärs

- men alla skildras kan på vers.

Ni sett vad katter tänkt och gjort,

ni lärt er namn och mantalsort

och hur de lever dag och natt

men

HUR BÖR MAN UMGÅS MED EN KATT?

 

Ja, den frågan återkommer jag till i morgon och kanske trampar jag någon hundälskare på tårna men det bjuder jag på.

 

Det bästa alternativet?