Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Vaken och redo för avslutning av Skagencirkel

 

Ville bara tala om att jag är vaken men att jag inte hinner skriva mer just nu. Jag har bryggt kaffe för 20 personer och ska snart bli skjutsad till Vena för vidare transport till Hultsfred och Träffpunkt Stationen. Men först ska jag hämta material på ett ställe och nyckel på ett annat. Lite bökigt för att uttrycka det milt så det ska faktiskt bli skönt när detta är klart. Men det är väl årstiden som gör det extra besvärligt, det är jättehalt överallt och man vaggar fram som en pingvin.

 

Återkommer i eftermiddag!

 

 

 

"Slutcirklat"

 

Då var den ena Skagencirkeln avslutad, för "Silverdalsgruppen" återstår nästa fredag. Förmodligen var det här min sista studiecirkel men man vet aldrig, kanske bäst att lämna en liten springa öppen. För det är så att har man en gång fått folkbildningen i blodet så går ränderna aldrig ur. Det har tagit sin tid att samla material och jag har finkammat nätet och diverse litteratur och jag är nöjd och övertygad om att det glada deltagargänget har fått en bra grund att stå på inför resan i maj. 

 

Folkbildning! Jag ser tillbaka på alla år i folkbildningens tjänst och jag blir lite lyrisk. Tack pappa Gunnar, det är arvet från dig som jag har förvaltat i alla år.

 

Alf Henrikson är en folkbildare ut i fingerspetsarna. Så här skriver han i Rim och reson 1995:

 

Kunskapens urgrund är detta

och lärdomens hemlighet

att någon som vet får berätta

för andra som inte vet.

 

Radion tyckte Henrikson var helt i sin ordning när det gällde att sprida folkbildning, framför allt tyckte han om föredragen, men TV var han inte odelat positiv till även om han så småningom mildrade sin syn på det mediet. Det var förmodligen inte mediet i sig utan programutbudet han reagerade på. Han använde sig ju själv av TV för att förmedla kunskap och bildning och trots sin kritiska inställning kunde han inte förneka dess genomslagskraft. 

 

Så här skriver han i Rim och reson 1995:

 

Folkbildarsuck

När bildningens värde var underförstått

och kunskapstörst jämt kändes mola

och begåvade svenskar i mängd hade gått

på Brunnsviks folkhögskola,

ja, när landets lågor var långt ifrån få

och ABF angav tonen

då hittade självaste Satan på

den fördärvliga televisionen.

 

 

 

 

 

Ha en bra torsdagskväll