Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Så var det tisdag

Dagens dikt: Två små toner av Alf Henrikson (DN 1963-02-01)

 

När jag hör hur talgoxen piper

blir jag tämligen glad i min själ.

Detta är, såvitt jag begriper,

att använda tiden väl.

 

Inför talgoxens enkla toner

har jag likafullt mången gång

känt avund mot de personer

som förstår sig på fågelsång.

 

Bak en buske när vintern är liden

står de och lyssnar så smått,

och det är ett bruk av tiden

som tycks mig ovanligt gott.

Efter flera grådisiga och kulna morgnar kom solen fram och det var ett alldeles speciellt ljus denna morgon som gav en tidig vårkänsla. Inte för att jag tänker göra som Ronja Rövardotter, men nästan, för idag känns det att  det går  åt rätt håll även om det är en bit kvar och vi nog kan räkna med ett eller annat bakslag. Som jag har nämnt tidigare  har jag och en grupp SPF:are läst  om Skagen och ljusets betydelse för konstnärskolonin uppe på norra Jylland. Det är fascinerande med hur ljusets skiftningar påverkar oss men kanske också förvillar. Bakom ljuset på Skagen fanns också en mörkare sida som kanske inte är så känd. Det har varit intressant att tränga in lite i den.

 

 

För övrigt så har vår granne bjudit in till kaffe och semla i eftermiddag och det tackar vi inte nej till. Man får göra avsteg från principerna (ingen semla innan "det är dags"), 🙂🙂

 

Trevlig tisdag med eller utan semla!