Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Man måste ju vara fin inför Blåkullafärden ...

Häxornas natt

 

Skärtorsdag är förknippad med en salig blandning av riter och seder och föreställningar, både profana och religiösa. 

I bondesamhällets föreställningsvärld var skärtorsdagsnatten häxornas natt. I sägnerna flyger häxorna på smorda kvastar till Blåkulla för att träffa Djävulen själv. Ordledet "skär" kommer av ordet "skära", som betyder rening.  

Häxeriföreställningarna är kopplade till den bibliska berättelsen om Jesus sista dagar. På skärtorsdagskvällen intog Jesus påskmåltiden med sina lärjungar och instiftade nattvarden. Senare på natten förråddes Jesus av Judas.  Enligt de folkliga föreställningarna släpptes alla onda makter fria i samma stund som Frälsaren blev dömd att korsfästas. Därför ansågs skärtorsdagsnatten vara häxornas natt. För att skydda kreaturen målade man kors på fähusdörren eller lade stål i ladugårdströskeln. Annars kunde häxorna tjuvmjölka kreaturen eller använda dem till riddjur vid flygturen till Blåkulla. Man kunde skydda sig mot påskkärringarna genom att skrämma dem med skott och påsksmällare eller att tända påskeldar. Under 1600-talet utmynnade skräcken för häxorna i häxprocesser då mer än tvåhundra kvinnor avrättades efter plågsam tortyr. Den sista häxdomen i landet avkunnades 1704. Först 1779 försvann bestämmelserna om dödsstraff för trolldom i den svenska lagen. (Källa: Nordiska museets webbsida)

Åren mellan 1665 och 1668 utspelades en av de största och mest kända häxprocesserna på Åland, som då tillhörde Sverige och den här rättegången ansågs banbrytande eftersom det troligen  var första gången trolldom sattes i samband med satansförbund.

Carina Karlsson, åländsk poet och författare, skrev 1996 en diktberättelse om bondmoran Lisbeta, Per Skarps hustru, som avrättades för trolldom. Det är ur den diktberättelsen jag har hämtat Dagens dikt :

Skärtorsdag

Trolltyg och fanskaper
mörkret fullt
Korna mina
vill de åt
De skrattar väl
åt min vånda
Jag har satt eggjärn
över alla dörrar
och ropat från
Djävulsberget
I natt är det jag som skrattar!

Uppgifterna om Ålands häxprocesser hittade jag när jag satte samman ett studiematerial inför en resa till denna fascinerande ö-grupp, numera självstyrande del av Finland men med en intressant och brokig historia under både svenskt och ryskt styre.

Carina Karlsson var förra året nominerad till Nordiska rådets litteraturpris.