Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Dagens dikt


Jag behöver väl inte påminna om att jag gillar Nils Ferlin och att jag gillar katter. Idag slår jag två flugor i en smäll. 1944 bosatte sig Ferlin med fästmön Henny Lönnqvist i Penningby utanför Norrtälje. De hade en katt som hette Pelle-Jöns, en Manx-katt, som således inte hade nån svans.. Den här dikten har inte varit publicerad i någon av Ferlins diktsamlingar utan trycktes 1982 i Norrtelje Tidning.

Våran katt

Det var den beryktade katten
hos lorden i Penningby.
Det var en rätt stöddig och satt en
men listig var han och kry.

När byborna flockades kring en
var det ingen som kunde få fatt
på hans svans, ty han visade ingen,
det var en finurlig katt!

 

 

 

Enl. Björn Meidal, som sammanställt den trevliga antologin Katten i svensk poesi: dessa eldting bland all mänskotamhet (En bok för alla, 2002) hade katten, detta "eldting bland all mänskotamhet" för att citera Elmer Diktonius, det svårt att etablera sig i poesin. Den förknippades med idel farliga ting: djävulen, kvinnan, kroppen, sexualiteten och naturen. Katten fick länge nöja sig med att framträda som varnande exempel. Men modernismens genombrott på 1920-talet blev också kattens. Den här boken är full av allvarliga,komiska, trgiska och uppsluppna kattdikter från svensk och finlandssvensk poesi.

Maj - illustration av Carl Larsson till Bondepraktikan