Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Bra sätt att fira med Norge idag

I Norge firar man sin nationaldag ordentligt. Varför är denna dag så speciell. Jo, det var den 17 maj 1814 som den s.k. Eidsvollförfattningen skrevs under. Eidsvollförfattningen hämtade inspiration från USA:s självständighetsförklaring 1776, franska revolutionen 1789, Sveriges regeringsform 1809 och Spaniens konstitution från 1812. 

På sin tid var det en av de mest radikala grundlagarna, men man fick snabbt uppdatera den i och med att man tvingades in i en union med Sverige senare samma år. Grundlagen fick norrmännen dock behålla med en del justeringar men vid unionsupplösningen 1905 återfick konstitutionen sin ursprungliga lydelse.

Den norska grundlagen är en underlig lagtext på flera sätt, men mest uppseendeväckande är nog att den är skriven på 1800-talsdanska. I början av 1800-talet var nämligen danska det officiella skriftspråket i landet, och även efter det ville man inte byta från danskan för att förhindra att det svenska språket fick inflytande. Lite gny grannfolken emellan.

Vad ska få svenskarna att släppa loss lite den 6 juni? Är det Jantelagen som hindrar? 

 

 

Jantelagen ja, den känner alla till (tyvärr) och många känner kanske också  till den litterära anknytningen, annars kommer här en kort förklaring. Den uppdiktade lagen formulerades av Aksel Sandemose i romanen En flykting korsar sitt spår 1933 och förebilden till bokens småstad Jante är Sandemoses egen födelseort Nyköbing på ön Mors i Limfjorden på norra Jylland. "Man ska inte sticka ut och tro att man är nåt!" Nähej!

Motsvarigheten till Jantelagen lär finnas även på andra håll i världen. På engelska används uttrycket Tall poppy syndrome som betyder att någon som åstadkommit något positivt inte erkänns för att folk inte tycker vederbörande är värd det. Man får akta sig så att inte någon klipper av den långa vallmostjälken med andra ord (eller hur man nu ska uppfatta det). 

Jag har aldrig stött på det engelska uttrycket och jag tror definitivt inte att "jantelag" betyder samma sak för engelsmännen som för gemene man i Sverige. Engelsmännen med sitt Brexit! Inte en susning. 

Kanske är det med "jantelag" som med  "lagom" och allt som försiktigtvis börjar med "mellan-". Blott Sverige svenska krusbär har!

Unionsupplösning och dagens dikt, jadå, Alf Henrikson klarar det galant. 

Visst var det lite vapenskrammel men de politiker som deltog i konferensen i Karlstad 1905 var kloka och förståndiga och , som Henrikson skriver i sin Nationalbok (2003) "utan nämnvärt skri eller skrän förpassade de unionen till historieböckerna".

På våren nittonhundrafem blev hären utan snus.
Bövlar.
Den blängde mörkt på sitt befäl, dess blick var icke ljus.
Stövlar.
Den låg i Värmlands djupa skog med mässingsdosan tom
och sade: Jävla fosterland av svält och fattigdom.
Inte blev det krig.

(ur Varvet kring solen, 1959)

Ha en fin dag och låt dig ryckas med i broderfolkets firande!