Anna-Majs blogg

Gott och blandat

De ger sig inte ....

Dagens dikt Vanans makt (Alf Henrikson):

Vanans makt när dessbättre enorm.
Den håller vår nattsömn och matlust i form
Den gör att vi träffas och håller kontakt.
Säg ingenting smädligt om vanans makt.

Det finns så många nyanser av ordet "vana", ibland får det en negativ klang av tvångsmässighet och ska jag vara ärlig så finns det kanske en eller annan som tycker att min myckna läsning är tvångsmässig. Alla har vi väl våra vanor eller rutiner eller ritualer. Kärt barn har många namn..

Ja, vad är det för skillnad mellan orden "vana", "rutin" och "ritual". En vana är något vi gör per automatik, något vi inte behöver fundera över om vi ska göra eller inte. En rutin kan också vara något som vi gör mer eller mindre per automatik, men utgörs i större utsträckning av medvetna val, t.ex. att träna varje tisdag eller äta vegetariskt två dagar i veckan. En ritual är något vi gör, ett mönster av utvalda beteenden, för att hamna i ett visst stämningsläge, lägga fokus på en speciell situations värde. (Källa: webbsida Espiro)

Jag t.ex. har en bestämd morgonritual, dricka kaffe, lösa DN:s webbkryss, läsa ett nytt avsnitt av Roslunds otroligt spännande bok Jamåhonleva (sedan 32 dagar och ytterligare en månad), bläddra igenom VT, kolla mejl, småpyssla lite, klä på mig, äta frukost och slå mig ner vid datorn för lite bloggande. Det får gärna vara tyst omkring mig, i alla fall första timmen.Jag ruckar ogärna på denna för mig viktiga morgonrytm. Då tycker jag att jag har världens koll. Efter elvakaffet börjar dagen på allvar. 

Sedan finns det ju en annan aspekt och det är uttrycket "vanans makt är stor" som man möter i olika sammanhang, i olika sammanslutningar, där vissa inte kan tänka sig att ändra något. "Det ska vara som det alltid har varit". Det har jag upplevt ofta  och jag har säkert upplevts som "bakåtsträvare" jag också för att jag inte velat hoppa på vad som helst.

Även den aspekten har Alf Henrikson tankar kring. Dessa rader är från DN 19660830 och lyder:

Vanans förslöande makt är stor
och det okända skrämmer mången.

Ingenting, finns det folk som tror,
kan göras för första gången.
De förväntar att skåpet ska stå där det står,
politiken och allsången gå som de går,
pulsen och slagorden slå som de slår
och främmande mat hållas stången