Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Dagens dikt står Nils Ferlin för och visst hade denne förträfflige poet sinne för humor som ibland kunde vara blandad med en viss svärta. Postum insats är hämtad ur Kejsarens papegoja (1951).

Det var en gång en person
som föreföll alldeles onödig

här på jorden.
I sinom tid fick man emellertid användning
för honom vid ett Högre allmänt läroverk
i en liten landsortsstad
och den förtjänst han här 
termin efter termin
kom att nedlägga för
den sanna demokratins altare
torde stå klar för envar
som med någotsånär öppet öga
betraktat ett benrangel.

Ingen är helt och hållet värdelös, det är en slags röd tråd i Ferlins dikter men uttrycks för det mesta på ett allvarligare sätt än här i denna dikt.. Men ibland behövs det lite humor för att kunna hantera livet.

En lördag utan några särskilda "åtaganden" annat än elvakaffe, lunch och kvällsmat.