Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Hm ...

Karl-Gustaf Hildebrand (1911-2005) var professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet  och psalmförfattare men i sin ungdom ägnade han sig åt profan poesi och är ihågkommen som en av 30-talets mest typiska studentikosa Uppsalapoeter. Att Hildebrand tillhörde den konservativa föreningen Heimdal har varit omdiskuterat. Han var närvarande vid Bollhusmötet i Uppsala 1939 som utmynnade i att studentkåren protesterade mot Sveriges mottagande av judiska akademiker som efter Kristallnatten flydde från Tyskland.

Herman Lindqvist utpekade felaktigt Hildebrand som flyktingmotståndare, vilket ledde till att en del av Lindqvists Historien om Sverige fick dras in. I själva verket förordade Hildebrand mottagningen i strid med den tyskvänliga falangen i Heimdal.

Det må vara hur det vill med detta. Jag ser honom just nu bara som upphovsman till en dikt, som jag hittar i boken Dikter att minnas: svensk lyrik genom 300 år Från Lars Wivallius till Tomas Tranströmer (2000).

Dikten heter Äktenskap och passar bra eftersom Allan och jag firar bröllopsdag idag. 46 år har gått sedan Dan Hagung vigde oss i Svenska kyrkan i Hamburg.

     Detta som vi äger är föga värt
     att fästa sig vid eller hålla kärt.

     Väggar och tak och dagligt bröd,
     vardag som är varken lust eller nöd.

     En säng att dela efter möda och mat
     andaktsfullt med en trött kamrat.

     Det är inte mera, och om några år
     finns här intet som återstår.

     Ändå är detta evigt och allt,
     fäste och form, kraft och gestalt.

     Vi är klena att tro, och vår blick är skymd.
     Men runt om vårt hus står en evig rymd.
     Och det finns inga andra väsentliga ting
     än detta vårt hus med en rymd omkring.