Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Ta vara på tiden - lev i nuet... men det är ju så mycket man vill hinna med att göra ... Johan Croneman funderar över detta i en krönika. "Hur gör man, hur ska man sakta ner lite, lära sig se sig omkring och samtidigt hinna med lika mycket och gärna lite till?" Han kommer fram till att man ska "leta efter färre svar, men ställa rätt frågor. Kanske ska man inte heller försöka vända ut och in på sig själv hela tiden - utan lite mer uppoch ner...?" 

Jag fortsätter botanisera i antologin Dikter att minnas och fastnar för Erik Lindorm och I gräset:

     Icke jäkta, icke grubbla,
     endast spegla med barnstor blick
     himlens blåa skimmerbubbla
     och varje slocknande ögonblick.

     Icke längre hjärnan pina
     med brännande tankars lyckojakt,
     endast låta dagen skina
     och böja sig för dess ljusa makt.

     Kanske ska man icke tigga
     lyckan om gunst med bön eller knot?
     Kanske ska man bara ligga
     stilla på marken och taga emot?

 

 

Nostalgi