Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Den 1 februari 1937 sändes Dagens dikt i radion för första gången och det är ett av de äldsta programmen och har uppskattningsvis 100 000 lyssnare varje dag. Gabriel Alw läste Esaias Tegnérs dikt Det eviga från 1808. Den lästes också i radion vid kungörandet av att andra världskriget var slut och Hitlerregimen besegrad.

Vår tid kan upplevas lika omvälvande som då T'egner levde. Han brottades hela tiden med frågor om gott och ont, vad som är rätt och fel.

Den här dikten kan kännas aktuell även för oss och därför får ni ett utdrag:

     Väl formar den starke med svärdet sin värld,
     väl flyga som örnar hans rykten;
     men någon gång brytes det vandrande svärd,
     och örnarne fällas i flykten.
     Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
     det dör som en stormvind i öknen bort.

     Men sanningen lever. Bland bilor och svärd
     lugn står hon med strålande pannan.
     Hon leder igenom den nattliga värld,
     och pekar alltjämt till en annan.
     Det sanna är evigt: kring himmel och jord
     genljuda från släkte till släkte dess ord.

     Det rätta är evigt: ej rotas där ut
     från jorden dess trampade lilja.
     Erövrar det onda all världen till slut,
     så kan du det rätta dock vilja.
     Förföljs det utom dig med list och våld,
     sin fristad det har i ditt bröst fördold.

     Och viljan som stängdes i lågande bröst
     tar mandom lik Gud, och blir handling.
     Det rätta får armar, det sanna får röst,
     och folken stå upp till förvandling ---

     ...

Två månader har gått sen midsommar, fyra månader till julafton - året rullar på med god fart men än kan vi njuta av sensommaren och hoppas på "lingonplockarväder", som min pappa sa, och sånt väder vill jag ha även om jag inte längre kan ta mig ut i skogen för att leta lingon och svamp. Men gå på någorlunda slät mark och njuta av frisk höstluft går bra det också.

Ha en bra lördag och läs gärna tankarna från "en humanist" på insändarplats i dagens VT. Klokt och tänkvärt!