Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Ovanligt mörk, dimmig och blöt morgon men vad annat är att vänta i november. Lite Lennart Hellsing tror jag kan pigga upp som t.ex. dikten Himmelsk mat ur Verserade tankar, 1999:

     I himmelen, i himmelen
     dit våra själar far
     finns nektar och ambrosia
     som räcker åt envar.

     Men nektar och ambrosia
     är blek och tradig mat
     man vill ha mera jordisk kost
     på sina änglafat.

     År 1769
     fick man ny aptit
     när själva Mamsell Cajsa Warg
     - kom dit.

Som en liten kommentar kan tilläggas att uttrycket "man tager vad man haver", som ju tillskrivs Kajsa Warg, inte förekommer i hennes verk i just den ordalydelsen.

Likaså lär inte "Även du, Brutus" ha yttrats av Julius Caesar då när det begav sig utan just de orden förekommer hos Shakespeare betydligt senare. Även Churchill tillskrivs mycket som denne inte alls yttrat trots att han var nog så kvick i replikerna. Det finns en rad av felciterade kändisar men det kan ju vara roligt i alla fall.

För övrigt vill jag bara säga att det verkar  som att jag trots allt är optimist (även om det kan tyckas annorlunda ibland). Jag löser ju korsord med bläckpenna men dessutom bokade jag i går kväll biljetter till Dramatens stora scen den 9 maj nästa år, Röde Orm, med bl.a. Andreas T Olsson och Johan Ulveson. Central Hotell är också bokat så det blir en härlig stockholmshelg helg att se fram emot.