Anna-Majs blogg

Gott och blandat

... eller du kommer ihåg att du är pensionär

Mårten Gås, Nordiska klimatdagen, Stilleståndsdagen - vad ska jag välja? Med tanke på de senaste dagarnas starka historiska anknytning så känns det naturligt att ägna Stilleståndsdagen lite uppmärksamhet. Den högtidlighålls till minne av första världskrigets slut - på västfronten upphörde krigshandlingarna klockan 11 den 11 november 1918 - "den elfte timmen på den elfte dagen i den elfte månaden". Efter andra världskriget ändrades namnet till Hågkomstens dag (Remembrance Day inom Samväldet och till Veteranernas Dag i USA

I Frankrike  hedrar man sedan 2012 denna dag alla soldater och civila som "dött för Frankrike", förutom i de båda världskrigen också i Indokinakriget 1946-54 och under Algerietrevolten 1954-62 t.ex. Som symbol för hågkomst och solidaritet  bärs denna dag en blåklint.

I Storbritannien bär man däremot en annan blomma, en pappersvallmo, Poppy appeal. Vallmons betydelse kommer från den kanadensiske läkarens John McCraes dikt "In Flanders Fields". Vallmon blommade på flera av slagfälten i Flandern och den röda färgen symboliserar blodsutgjutelsen under det fruktansvärda skyttegravskriget. Några väljer att bära vita vallmor istället som symboliserar en önskan att välja fredliga alternativ framför militärt ingripande.  

Här följer första strofen i ovan nämnda dikt:

     In Flanders fields the poppies blow
     Between the crosses, row on row;
     That mark our place, and in the sky
     The larks, still bravely singing, fly
     Scarce heard amid the guns below

     .....

Nu gör jag en tvärvändning precis som det är i livet. Visst måste Mårten ändå få ett ord. Om man ska tro gammal folktro så blir det snö till första advent för "när Mårten åker släde rider Anders, och tvärtom", det vill säga att är det barmark på Mårten blir det snö Andersdagen. Trot den som vill. För övrigt kan nämnas att även den "svenska" traditionen med Gåsamiddag antagligen kom från Tyskland redan på medeltiden.

Tvärvändning, eller hur man nu ska kalla det, stod även boken Svarta näckrosor för och särskilt slutet.  Jag måste  läsa en gång till, långsamt, för att förstå. Jag kan inte säga mer för då förtar jag läsupplevelsen för er som kanske kommer att läsa denna märkliga "deckare".

Nu är det hög tid för kaffe och smörgås. Jag glömde alldeles bort att äta frukost i ivern att skriva idag.