Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

För snart  61 år sedan såg en svensk söndag ut så här enligt Svenska institutet för opinionsundersökningar och Alf Henrikson var inte sen att göra en dagsvers av det (DN 1959-01-04). Undrar just hur procenten skulle fördela sig idag och hur stor del sociala medier skulle stå för och  annat som inte fanns i min tonårsvärld.  Här kommer En svensk söndag:

     Tio procent sitter rakt upp och ner.
     Fyra procent går och jagar.
     Mat lagar tretti procent eller mer
     på sina lediga dagar.
     Sex procent idkar snickeri,
     fyra procent går och jagar.
     Två övar idrott och ligger i
     för att hålla formen och stilen.

     Fem procent promenerar en sväng,
     tio läser i pressen.
     Nio procent ligger kvar i sin säng,
     ypperst av fritidsintressen.
     En procent har besök av vänner och släkt,
     tre procent ser på sport och spel.
     Den som klagar på svenskarnas ävlan och jäkt
     har uppenbarligen fel.

Själv tänker jag dela in min dag i tre huvuddelar: läsning (den största biten), promenad och övrigt (som alltid ska vara med på en dagordning.  

Nej Wilderäng var inte "my cup of tea". Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva, det kändes oengagerat, lite överdrivet och schablonaktigt. Jag läser ju som sagt Anne Holt samtidigt, om än i småportioner, och jämförelsen när det gäller personteckning och språk är då inte till Wilderängs fördel. 

Det blir  helt annan läsning idag,  nämligen Ingrid Carlbergs Augustprisnominerade biografi om Alfred Nobel med undertiteln Den gåtfulle Alfred: hans värld och hans pris. En tegelsten på närmare 600 sidor så min bokstödskudde komer väl till pass.