Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

DOMSÖNDAGEN, är ni beredda gott folk? Nej, jag bara skojar.

Benämningen Domsöndag blev officiell 1921 men länge innan dess hade de bibeltexter lyfts fram som handlar om den yttersta domen då den slutliga uppdelningen av alla människor i onda och goda skulle ske. Under rätt många år hade vi i Vena präster som "älskade" att  i klarspråk tala om var de onda skulle hamna (och det var de allra flesta av de närvarande för att inte tala om de som inte var där). Ja, ja, det är historia nu ...) Komministern Nils S. Larsson i Hultsfred tog inte så starka ord i sin mun vad jag kan minnas även om vissa förmaningar nog fanns även där.  

Det här var länge en allvarlig dag men på 1980-talet ändrades som väl är temat för dagen till "Kristi återkomst" och nu betonas de avsnitten i texterna  som framställer Kristus som försonare snarare än som sträng domare. Inom romersk-katolska kyrkan heter dagen "Kristus, konungens dag".

En dikt av Bo Setterlind från perioden 1979-1984 i samlingsvolymen Dikter 1948-1984 (1986) passar bra idag och den heter kort och gott Tröst:

     Alla vet,
     att detta att komponera
     i grunden är omöjligt.
     Inte ens Mozart var fullkomlig.
     Sörj därför inte över att du inte är ofelbar!
     Även för den störste av komponister
     gäller den gudomliga lagen:
     E v i g h e t e n   j u s t e r a r   n o t e r n a