Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Jag ser Vittass ligga utbredd på köksgolvet, det rycker lätt i öron och svans så han drömmer förmodligen. Eller han kanske ligger och tänker som Kajenn har sina funderingar kring i denna lilla dikt som heter Spörsmål:

     Ofta ligger katten där och tänker,
     Tänker den på något som den minns?
     Inget tydligt svar i ögat blänker.

     Är det bilden av dig själv som finns
     under ögats djup där ljuset dränker
     sig i dunkel bak dess gröna lins?

     Eller är det så att den försänker
     sig i någon obekant provins
     som en mycket hemlig kunskap skänker?

     Ingen säker visshet nånsin vinns
     om ens katten vet vad katten tänker.
 

 

När dagsverspoeten Kajenn, Caj Lundgren, gick bort för ett år sedan var det redan slut på en epok där dagsversen varit ett dagligt och viktigt inslag på de stora tidningarnas kultursidor. Alf Henrikson-sällskapet ägnar i sin senaste medlemstidning många sidor åt de "obestridligt största på dagsversens område" - Caj Lundgren och Alf Henrikson. Det skrivs förvisso en och annan dagsvers även idag med genren är inte längre lika självklar och inte daglig. Men under andra halvan av 1900-talet ville  Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets läsare inte missa dagens H respektive Kajenn. "De inte bara skrev flest verser - Alf Henrikson ca 30 000 och Caj Lundgren 10 000 - de är också, var och en på sitt sätt, de största språkkonstnärerna inom genren." Alf Henrikson debuterade i DN redan 1929 när dagsversen ännu var knuten till någon dagsaktuell händelse men så småningom uphörde det tvånget och versskrivandet blev friare med ordlek och ren lyrik. Caj Lundgren började i SvD som 25-åring 1952 och fortsatte till 2012. Utmärkta konstnärer gjorde dagsverserna till riktiga pärlor. Alf samarbetade från 1952 i 40 år med Björn Berg och innan dess med Birger Lundquist och Kajenn och Fibben Hald är oskiljaktiga från 1955 till den sista versen 2012.

Mycket av det dessa ordvirtuoser skrev känns märkvärdigt aktuellt än i dag. Och helt underbara är Kajenns många dikter om katter.

Ha en bra måndag!

Men det var snudd att det blev kris...