Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Det var många saker som folk i forna tider hade att ta hänsyn till under adventstiden. Vissa dagar var särskilt viktiga och en av dessa är Tomasdagen den 21 december. Då skulle julöl och brännvin avsmakas. Det var tradition med Tomasmarknad denna dag och både på plats och under hemväg intogs starka drycker. Det fanns kanske en orsak till att dagen ibland kallades Tomas fylletunna.

Den här dagen, Tomasmäss var helgdag i Sverige fram till 1772. Den helige Tomas hade enligt legenden döpt de tre vise männen och dessutom varit missionär i Indien där han led martyrdöden.Tomasdagen var årets kortaste dag och vintersolståndet inföll. Julfriden började för djur och människor och alla förberedelser för den stora helgen skulle vara klara. Julfriden, som varade fram till trettondagen, ansågs vara av Gud befalld. Den som begick brott under denna tid fick sitt straff fördubblat. Magin låg i luften och man skulle avhålla sig från sådant som gick i cirkel: mala, slipa eller spinna. (Källa: Wikipedia)

Stackars människor i forna tider. De fick ju vara rädda nästan för jämnan men samtidigt gav det säkert en viss struktur åt tillvaron. Man visste vad man hade att rätta sig efter.

Och så en Alf Henrikson på det: Kring vintersolståndet

     Solvarvets kortaste dagar
     vältrar sig bort.
     Skepparn på havet beklagar
     att dagen är kort.
     Men ljusfabrikanten på stranden
     önskar bestämt
     att mörkret i nordanlanden
     varade jämt.

 

 

 

 

En som tar det här med julefrid ad notam