Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Fjärde advent och bara 3 dagar kvar av adventstiden som avslutas julaftons kväll. Jag tycker den här dikten av Nils Ferlin, Kan du höra honom komma..., passar bra just idag:

     Kan du höra honom komma - ej i buller och gny,
     ej i tordönets sprakande dunder -
     Nej, han vandrar i sin örtagård som himmelens sky
     i morgonens solstänkta lunder --

     Kan du höra honom komma, att han kommer som en psalm
     - så djup och så drömmande stilla
     han vandrar dej till mötes i dagarnas kvalm
     och han vill dej inte alls något illa.

     Ty han talar ej latin - som den grå teologin,
     vilken halkat på sin egen halhets halka -
     Men han talar som en ton ur en mjuk violin
     och han talar såsom aftonens svalka.
     (Ur En döddansares visor, 1930)

Jag bläddrar i min "minnesbok" och hittar några fina tankar av den förre biskopen i Linköpings stift, Martin Lönnebo. Tyvärr har jag inte antecknat varifrån det är hämtat.

"I vårt egotrippade surfande på ytan behöver vi åsnans tålmodiga sinnelag att bära andras bördor. Eftertanken förstärkt med det brinnande hjärtat, engagemanget i vår nästa, det blir nästa stora utmaning. Det förutsätter att vi bejakar ett inre liv och inte förväxlar centrum med periferi. Och att vi tar oss tid."

Jag önskar alla en skön och fridfull fjärde advent!