Anna-Majs blogg

Gott och blandat

     Tänd ljus (Bo Setterlind)

     Låt intet mörker hindra dig
     att söka Ljuset.
     Och när du funnit det,
     låt andra se,
     pröva, övertyga sig.

     Vill du att ljus ska leva,
     tänd då hos andra
     samma längtan.

     Tänd frimodighetens ljus
     i rädslans mörker,
     tänd rättens ljus
     i korruptionens mörker,
     tänd frihetens ljus i ofrihetens mörker,
     tänd Trons ljus
     i förnekelsens mörker,
     tänd Hoppets ljus
     i förtvivlans mörker,
     tänd Kärlekens ljus
     i dödens mörker.

     Tänd ljus!

Jag önskar alla en lugn och skön juldag!