Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Vissa dagar påminns man mer än vanligt om sin ålder. Så är det bara! Så här säger Alf Hnerikson i Rörelsen framåt:

     Unga människor blickar framåt och måste tro
     att livet kan göras bättre; de går mot sin ålderdom.
     Gamla människor blickar bakåt och tror inte mer
     på bot för sin molande ryggmatist; de saknar sin ungdom.
     Så har det varit, så är det, så skall det säkert bli
     oavsett fattigdom, egendom, lärdom, mödom.

Så är då julen definitivt slut. Förr var det den 7 januari som markerade att helgen var till ända men i slutet av 1600-talet beslutades att förlänga julfirandet och  namnet Knut flyttades till den 13 januari. Konung Knut bad dem hjälpa sig att driva julen ut står det i Bondepraktikan. Denne danske kung Knut, som blev helgonförklarad, var beskyddare av de medeltida Knutsgillena, en form av handelskompanier, vilka ibland arrangerade Knutsbaler, en sorts  föregångare till våra dagars julgransplundringar (Källa: Nordiska museets webbsida). 

Degen klar för utbakning och tvättmaskinen har stannat: med andra ord, hushållsplikterna kallar!

Dagens citat 😉

"Jag har överseende med dumhet,men inte med dem
 som är stolta över den." 
(Edith Sitwell, brittisk poet, 1887-1964)