Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Idag fick jag vänta ALLDELES för länge på första frukost ...

Vi har i språket rester kvar från en äldre kalender där månaderna hade egna namn. Februari kallades "göjemånad". Göje kan härröras från latinets och grekiskans ord för snö resp. vinter. Än så länge har vi inte sett av någon vinter så nu är det kanske dags.

Erik Axel Karlfeldt har skrivit en dikt som heter Göjevisa (Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim, 1901). På Karlfeldtssamfundets webbsida står om denna dikt: "Skall granneligen förstås av envar som känner bondepraktikan".

     Nordan är min kärleksvind
     och Göja min älskogsmö.
     Aldrig står solen så röd vid sin grind
     som stigen ur bolster av snö.
     Aldrig är flickan så skön för din blick
     som sedd genom yrvädrets flor.
     "Dansa och sjung, agrimonia drick",
     så säger oss Göja, min bror.

     Solen som går i den kyliga Fisk,
     nu drager sig tidigt till ro.
     Så ock var yngling, fullkommen och frisk,
     nu önskar hos kärestan bo.
     Sunnan går kvalmig i skogar av lind
     och andas förgiftande dunst;
     nordan, kom nordan, vår bilägersvind
     som blåser om hälsa och gunst.

     Långvägs jag kommer av nordvindens bygd
     och söker min älskades lund.
     Ser du mitt lopp under granarnas skygd,
     kom möt mig i Veneris stund!
     Gott är att handla med kvinnfolk, jag lärt,
     i Göjas trovärdiga natt.
     Hör, över drivan, som dagsmejan tärt
     går tassande mjukt Peter Katt.

     Nu må man gilja och bygga sig bo,
     ty gamman är god som en päls;
     aldrig slår rötan i huset sin klo,
     om timret i Göjetid fälls.
     Fastlagen kommer; om jorden i tö
     täcks röja sin fruktsamma famn,
     strör jag på änglarnes tisdag mitt frö
     i ditt och de heligas namn.

Mer om göje och bondepraktikan i morgon. Ha en fin lördag!


Dagens citat 😉

Livet är inte ett problem som skall lösas
utan en verklighet som skall upplevas (S. Kierkegaard)