Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Är det månne en sammanblandning av Ladies Circle och Inner Wheel?

Dagens datum är ett pralindromtal, kan alltså läsas både fram-och baklänges: 2020 02 02. Unikt för det lär vara 900 år sen sist det hände.
 Det är mycket man får reda på när man öppnar fb-flödet på morgonen. 

Dikten igår gav ju en hel del råd om vad man ska tänka på så här i göjemånaden. En del kräver kanske en förklaring, t.ex. att dricka agrimonia eupatoria, dvs småborre, som växer vilt i Sverige och som förr ansågs ge god hälsa. Dessutom ska man under februari hålla sig varm för att undgå att bli sjuk. Beträffande slutraderna i dikten står det så här  i Bondepraktikan: Den tisdag som i fastlagsveckan falla, skall man betrakta som alla fromma änglars dag. Densamma morgon skall man planta in ock så frö i alla änglars namn, så blir det alltid grönt och kommer till gagn.

Vi har ju några veckor på oss tills dess.  Idag är det Kyndelsmässodagen, som också kallas  Jungfru Marie kyrkogångsdag, då det berättas om vad som hände när Jesus frambars i templet 40 dagar efter juldagen. 
 
Kyndelsmässodagen var den sista påminnelsen om den gånga julen. I Småland kallades den för Lillejul då åts det dopp i grytan, lutfisk och annan julmat. Det var brukligt i bondesamhällets Sverige att kvinnor som fött barn under de närmast föregående veckorna dröjde med kyrktagningen till Marie kyrkogångsdag. Kyrktagningen upphörde kring sekelskiftet 1900. Dagen har sedan fått karaktär av ljusmässodag med ljuståg och ljuständningsceremonier. (Källa: Kalmar läns museums webbsida).

Idag känns det verkligen att ljuset är på väg tillbaka och därför passar nedanstående dikt av Alf Henrikson bra. Jag hittade den i tidningen Land, som i ett av sina korsord alltid har några kluriga rader signerade AH:

     Hur många slag kan en klocka slå?
     Hur många varv kan ett jordklot gå?
     Hur många mil kan en ljusglimt nå?
     Hur många år kan en tystnad rå?
     Inte så få, inte så få,
     det kan du sätta dig på!

     Åter i Svealand ljusnar det på.
     Åter blir skymningen vårlig och blå.
     Till hur många världar kan mörkret förslå?
     I hur många rymder kan kölden bestå?
     Till inte så få, i inte så få,
     Tänk, det våras på jorden ändå.


Dagens citat 😉

Vanor är konstiga ting.
Själva vet människor aldrig om
att de har dem (Agatha Christie)