Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Nej, jag avbokade (halkrisk)

Nej, se det snöar ....

Då passar det alldeles utmärkt med Alf Henriksons lilla dikt Vintervisa:

     Den vita yrsnön breder sig
     på frusna fält idag
     och alla liv bereder sig
     på idel obehag.
     Hu, frosten känns förlama mig
     den isar visst mitt blod.
     Min kära, kom och krama mig
     så blir jag varm och god!

Idag är det Anskariusdagen och bondepraktikan säger att om denna dag är nederbördsfri så blir det ett vackert år ... Ansgar, Nordens apostel, kom till Birka 829-830 och sägs ha grundat Sveriges första kristna församling. Ett stenkors till Ansgars minne restes 1834 på Björkö, där Birka låg. Formgivningen som keltiskt kors är dock missvisande eftersom det associerar till de senare missionärerna från de brittiska öarna. Även om flera gravar med kristna kors har hittats i Birka anses Ansgars arbete inte ha fått någon bestående betydelse för Sveriges kristnande. Ärkebiskop Unni av Hamburg fann inga spår av Anskars församling vid sitt besök i Birka år 935. (Källa Wikipedia) Jag kan tänka mig att de lärde lär tvista om detta liksom om så mycket annat.


Dagens citat 😉

Historia kan man inte se,
lika lite som man kan höra gräset växa 
(Boris Pasternak)