Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Igår fick jag genom delning på fb ta del av en mycket intressant artikel i GP signerad Emanuel Karlsten. Rubriken löd: "Forskare: Människor som inte läser böcker är smartare." Forskare sades kunna vetenskapligt bevisa att bokläsare har sämre analysförmåga och genom att matas med färdiga berättelser försämras möjligheten att tillgodogöra sig verkligheten.

Klart man hajar till men förhoppningsvis läser man vidare. Naturligtvis finns det ingen sådan forskningsslutsats  men däremot, och det är det artikelförfattren vill uppmärksamma oss på, finns studier som inte ger en smickrande bild av folks nätbeteende. "Folk är mer villiga att dela en artikel än att läsa den", säger forskaren Arnaud Legout. "Människor skapar en åsikt  utifrån en summering, eller en summerings summering, utan att anstränga sig att gå djupare."  Så har vi snart ett viralt fenomen, där ett påstående sprids och utmynnar i ett otal inlägg utan att de som skriver vet vad det handlar om. Känner ni igen det? Det kan innebära att det mest delade är det minst lästa! Jag citerar artikelförfattarens slutsats som jag verkligen instämmer i: " Ansvaret är alltså ditt och mitt. Det är våra delningar som skapar trafiken till artiklar, det är vi som skapar virala succéer, det är vi som inte läser och det är vi som behöver lära oss att göra annorlunda."

Som dagens dikt idag väljer jag några rader ur den lilla boken Tankar och språk, som jag nämnde häromdagen:

     De farligaste vapnen är inte vassa
     De farligaste vapnen rostar inte
     De slits inte vid användning
     Tvärtom - de blir bara effektivare

     Några oansenliga streck
     Några vanliga färger
     Ladda dessa streck och färger
     med mening och värderingar
     och du har en symbol

     En symbol som representerar något större än sig själv:
     ett begrepp, en idé, en tanke

     Att bränna ett lakan upprör ingen
     Att bränna en flagga kan starta ett krig


Dagens citat 😉

Vad du ser kan du inte hjälpa,
men vad du säger beror helt på dig själv
(Judiskt ordspråk)