Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Idag lyfter vi på hatten för Finland

Den 28 februari 1835 undertecknade Elias Lönnroth förordet till Kalevala, Finlands nationalepos och dagen, Kalevaladagen, har firats sedan 1860-talet och det är en officiell flaggdag.

Kalevala baseras på folkdiktning och texterna är upptecknade muntliga berättelser sammanställda till en helhet av just Elias Lönnroth, som hade många strängar på sin lyra: botaniker, läkare, språkforskare och utvecklare av det finska språket. Han levde åren 1802 till 1884. Huvuddelen av hans litterära produktion är skriven på finska. Svenskspråkiga alster inskränker sig i stort till akademiska texter och tidningsartiklar. 

Jag låter Alf Henrikson ge några finska intryck (från DN 1987-02-05) i dikten Till Österland i soluppgången:

     I den frusna hamnen i Helsingfors
     mullrar isen mot stävarna dov.
     Det går starka bogserbåtar tvärs och kors
     Mellan färjornas väldiga skrov.

     Med doften av kaffe från nyväckta kök
     blandas dieselmotorernas lukt,
     och solen går upp genom ånga och rök
     likt en jättestor citrusfrukt.

     Genom brinnande moln syns den iskalla skyn,
     och jag vill vara skapt som en nors
     om ens Turner har målat oss  maken till syn
     som det isiga Helsingfors.

Ett minne som kommer fram från just en resa in mot Helsingfors i mars 1994. Vi vaknade av ett förfärligt oväsen och vi blev jätterädda men som väl var hade vi ett hyttfönster så vi kunde se att det var färjan som stånkade sig fram genom isflaken. Det var gnistrande kallt men, precis som Henrikson skriver, väldigt vackert. 

 

 

Den här köpte jag i ett marknadsstånd på kajen