Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Internationella kvinnodagen - varje dag om vi ska tro Maxine

Så här skrev Alf Henrikson i DN på kvinnodagen för 46 år sedan:

     Könsrollerna

     Föreställ dig hur illa det läte
     om kvinnorna röte och karlarna gräte!
     Varför karlar ska ryta och kvinnor gråta
     är dock en gåta.

Pelle Svanslös "pappa" Gösta Knutsson var en god vän till Dagmar Lange (han hade sommarhus nära Nora) och han ledde många underhållningsprogram, oftast med någon form av frågesport. Där medverkade Dagmar Lange redan i början av 40-talet. Nils-Erik Baerendtz var gammal studiekamrat med Dagmar och han startade 1957 en programserie i radio som hette "Vet ni vad?" och där återfanns förstås Dagmar. En lärd panel, tre naturvetare och tre humanister, svarade på publikens frågor. Vid ett tillfälle ställde en ung student frågan: "Vad anser den lärda panelen om jungfrufödsel?" Dagmar Lange, som alltid var snabb i repliken svarade: "Man får väl för din skull hoppas att den är en biologisk omöjlighet. I annat fall skulle ju karlarnas roll i utvecklingen reduceras till absolut ingenting." (Källa: Lundgren och Wikner)


Dagens citat 😉

Så fort en kvinna tänker någorlunda snabbt
kallas det intuition (Barbro Alving)