Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Utpressning ...

Ni som känner mig vet vid det här laget att jag är oerhört intresserad av språk och språkutveckling, tänkande och inte minst synen på tid.  En del skulle kanske säga att jag är lite manisk. Det finns mycket att läsa och filosofera kring i arla morgonstund tillsammans med kaffe och fralla. Det är min meditation. Hittar jag sen texter som hjälper mig att uttrycka det jag vill säga blir det perfekt. 

Enligt den lilla boken av Dodeka "Tankar och språk" var det troligen Homo sapiens som först kunde producera talat språk. En anatomisk skillnad mellan H. sapiens och H. erectus var att struphuvudet satt lägre i halsen hos H. sapiens. Munhålan blev på det sättet större och fler ljud kunde frambringas, framför allt vokaler, som var viktiga i språkutvecklingen.

En nackdel med struphuvudets sänkning var tyvärr att matstrupen och luftstrupen fick en gemensam kanal och maten kunde hamna fel. Slutsats: Evolutionen har inget syfte och är inte alltid en storslagen arkitekt (Tankar och språk, s. 15)

Men hur använder vi vår förmåga att tänka och tala? Inte alltid på bästa sätt  tyvärr.

     När vi nu kan tänka 
     Vad tänker vi på?
     Använder vi vår förmåga
     till att söka kunskap?
     Till att skapa musik och berättelser?

     När vi nu kan tala
     Vad talar vi om?
     Använder vi vår förmåga
     till att sprida kunskap?
     Till att göra gott?
     Eller uppfinner vi apparater som skadar mer
     och metoder som gör att vi kan hata bättre?


Dagens citat 😉

Människor som inte tänker ordentligt
har inga hjärnor.
Snarare har de grått ludd
som flugit in i huvudet på dem
av misstag. (Nalle Puh)