Anna-Majs blogg

Gott och blandat

God fortsättning på påsken

Pälle Näver bjuder på Vårvisa denna på olika sätt annorlunda påskdag:

     En spelande fläkt
     genom tallarna går
    med löfte om späd
     och spirande vår,
     som vaknar kring tigande hagar.
     Det doftar från mull
     och från doftande myr,
     när vinden in
     över gläntorna styr
     med varsel om blommande dagar.

     Jag ser från mitt krön
     mot den glimtande sjö
     där solfallet strör
     omkring lommarnas ö
     sin slösande flod av strålar.
     Och bäckarnas dans
     genom tuvängen går
     med kabbelök
     sitt ringlande spår
     kring pussarnas bräddade skålar.

      Min längtan vill ut
     bortom skogar och hav,
     vill stiga som sång
     och sjuda som sav
     och brista som knoppar för ljuset.
    Min själ ville bli
     en jublande ton,
     som svepte med vind
     och sus över mon
     i klang med det vårliga bruset.

     Ja, spela du vind
     dina visor i dur
     genom lövängens kratt
     eller åsarnas fur
    kring dungar och dälder och stränder!
     Tänd, sol, dina ljus
     i vart frysande sinn
     och lys våra steg
     emot kärleken in,
     till värme för hjärtan och händer!

Och Bondepraktikan säger bl.a. så här om denna dag:

  Om det Påskedag regna vill.
  Litet foder bliver det året till.
  Men bliver den samma dag skönt väder
  Mycket smör det år tillkommande är


Dagens citat 😉

Ingen människa kan smaka höstens frukter
medan han avnjuter doften av vårens blommor
(Samuel Johnson)