Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Självklart ...

I dessa tider då vi dagligen påminns om nödvändigheten av god handhygien kan det vara på sin plats att ägna några rader åt den ungerske läkaren Ignaz Semmelweis, som levde 1818 -1865. Han gjorde en viktig upptäckt 1847 när han var chef för förlossningsavdelningen på ett sjukhus i Wien.

Semmelweis började undersöka orsakerna till barnsängsfeber trots att hans överordnade inte trodde på att det skulle gå att förebygga. Det fanns två förlossningskliniker, Första, som hade hög dödlighet,  och Andra. På den Andra var siffrorna för barnsängsfeber mycket lägre. Båda klinikerna låg i samma sjukhus och använde samma tekniker MEN skillnaden var de personer som arbetade där. Första kliniken användes för utbildning av läkare, den Andra för utbildning av barnmorskor. På Första kliniken gick läkare och studenter direkt från obduktion till att undersöka gravida kvinnor UTAN ATT TVÄTTA HÄNDERNA. Semmelweis anade därför att något okänt "likämne" orsakade barnsängsfeber. Han införde en policy att använda en lösning av klorerad kalk att tvätta händerna med mellan obduktionsarbete och undersökning av patienter. Dödligheten sjönk drastiskt.

Men Semmelweis blev motarbetad för på den här tiden var den vetenskapliga inställningen att sjukdomar berodde på en obalans bland de grundläggande fyra kroppsvätskorna. Läkarna hävdade också att även om Semmelweis upptäckter mot all förmodan skulle visa sig riktiga så skulle det vara för ansträngande att tvätta händerna varje gång man skulle undersöka en gravid kvinna. Dessutom ville läkarna inte gärna erkänna att de hade orsakat så många dödsfall.

Och så lite humor à la Henrikson denna soliga och vackra vårsöndag:

     Den retoriska frågan (DN 1973-03-21)

     Säg inte att hälsan tiger still!
     Den har stundom en mängd att berätta.
     När jag frågade någon hur det stod till
     fick jag utförligt svar på detta.

 

Dagens citat 😉

"Så snart du kan lita på dig själv 
vet du hur du ska leva" (Johann Wolfgang von Goethe)