Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Och för tillfället HELA dagarna ....

Det får bli en Nils Ferlin idag: Större och mindre (Från mitt ekorrhjul, 1957)

     Vi upptäckte mer och mer
     och jorden blev större och större.
     Upptäckte ändå mer
     och jorden blev bara en prick,
     en liten leksaksballong
     i oändligheten.

"Det  är aldrig kört" är namnet på några tunna häften med korta berättelser sammanställda av Kristina Reftel och utgivna av Argument förlag med syftet att försöka sprida lite hopp och framtidstro och visa på en motbild till (jag citerar ur efterordet) "den förlamande uppgivenhet som vi ibland möter."  De två häften jag har köpte jag för många år sedan efter ett besök i Pelarne sommarkyrka där man i andakten just hade läst en av berättelserna. Den jag ska återge här heter Inte bara av ondo:

December 1914. En eldsvåda hade just ödelagt Thomas Edisons laboratorium. Laboratoriet, som troddes brandsäkert, var bara försäkrat till 240 000 dollar, men elden hade orsakat skador för över 2 miljoner dollar. Stora delar av Edisons livsverk hade försvunnit i lågorna.

Charles Edison, som såg sin far bevittna brandkatastrofen, kände stort medlidande. Fadern var ju inte ung längre - han var 67 år gammal. Skulle han kunna gå vidare efter denna förlust?

Nästa morgon samlade Edison familjen vid det ödelagda laboratoriet. "Förstörelse är inte enbart av ondo", förklarade han. "Se - alla våra misstag har brunnit upp. Nu kan vi börja på nytt!"

Tre veckor senare kunde Edison leverera den första fonografen.

Kanske kan den här epidemien som lamslår världen mynna ut i någonting positivt när det gäller vårt sätt att leva.
 

Dagens citat 😉

Du kan tända många ljus med ett enda
utan att för den skull förminska
det första ljusets lyskraft
(Midrash,tolkning av ett avsnitt i Torah)