Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Att se fram emot - men verkar just nu vara utopi

Ingrid Sjöstrand har gått ur tiden i den aktningsvärda åldern av 97 år. Vem minns inte Kalle Vrånglebäck och hans lillasyster. Och alla finurliga "fundror". Angår vi varandra kanske?  Den frågan ställer sig Ingrid Sjöstrand i  sin första samling fundror från 1969:

     Angår det dej kanske
     vad jag gör?
     Och vad jag tänker?
     Angår det mej kanske
     vad du gör?
     Och vad du tänker?
     Angår vi varandra kanske?
     Du och jag och alla vi
     som råkar leva här
     just nu
     och som det hänger på
     hur det ska bli i världen
     Angår vi varandra kanske?
     Kanske det ja
     Kanske

Sjöstrands texter utmärks av ett socialt och politiskt engagemang och ett djupt intresse för de människor som ”råkar leva här / just nu”. Utmärkande är också att hon skriver i alla genrer. Sedan debuten med barnboken Jag heter Muff 1966 har hon publicerat närmare fyrtio böcker med poesi och prosa för både barn och vuxna, ett tjugotal pjäser, en debattbok, samt otaliga dikter, kåserier, essäer och artiklar i antologier, tidskrifter och dagspress. Den senaste diktsamlingen, Planet till salu. Blå. Obehagliga dikter, kom så sent som 2014. (Källa: Litteraturbanken, webbsida).

I en intervju har hon sagt: "Jag har blivit stämplad som en militant tant, som predikant för att jag hållit på mycket med miljö-, kvinno- och fredsfrågor. Jag har också känt mig stämplad som präktig och det har varit det värsta". (Källa: Den nyaste ordmusiken). 


Dagens citat 😉

Du som tycker att dagarna går och livet flyr
Ta dej samman och gör nånting onyttigt
(Ingrid Sjöstrand)