Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Ingen brådska - det är ju söndag

En fridfull julisöndag och en vacker dikt av Pär Lagerkvist: Att livets varma källor inte glömma (Genius, 1937).

     Att livets varma källor inte glömma,
     att männskohjärtan ej på mildhet tömma,
     ej dem förhärda emot kärleken.
     Att ej oss skilja från de djupa flöden
     som ger vårt inre meningsfulla öden
     och viger det till goda makters vän.

     Omistligt är för livet hennes rede,
     hon skulle snart förgås i stormens vrede
     om det slets ner dess varsamt byggda nät.
     Som på en hemlig grundval allting vilar
     av ömhet som med värme genomsilar
     allt levande och ger sitt hägn åt det.

     På jorden väldigast är inte svärden,
     varmt, mjukt är vad som starkast är i världen.
     En famn, ett sköte, hjärtats dunkla bo.
     Fylld av sin värme är den djupa anden,
     varm är den stilla, slitna modershanden,
     är allt som kommer livets frö att gro.

Idag låter jag dagen bara gå i sin egen takt ... jag har satt hjärnan på sparlåga och defragmentering ...


Dagens citat 😉


Det finns saker, som man måste vara fackman
för att inte förstå (Hjalmar Söderberg)