Anna-Majs blogg

Gott och blandat

"Regntunga skyar ..." sjöng Alice Babs för längesedan och regntunga augustiskyar får inbjuda till stilla kontemplation i Blaxhult i stället för den planerade långresan till Vimmerby där jag bl.a. hade tänkt besöka  Leifs Nyttigheter där det finns några Rosa Ljung-föremål som snälle Leif har låtit mig få första tjing på men det kommer fler dar och Vimmerby ligger förhoppningsvis kvar.

Och eftersom jag nu har nappat på det där med kontemplation så tycker jag Bengt Anderbergs dikt Introspektion från 1981 kan passa:

     Man frågar efter min livsåskådning.
     "Du verkar så hit och dit."
     Det stämmer. Möjligen kan jag uttrycka
     min syn på livet med följande tecken: "-".
     Men även detta med all reservation.
     Visst är jag ytlig! Djup och himlar
     intresserar mig bara teoretiskt.
     Jag har fullt arbete på ytan. Marken, jorden.
     Jämt är jag glad och ledsen. Cellerna jublar
     samtidigt som mellanrummen är fulla av sorg.

Bengt Anderberg (1920-2008) var en författare som bröt tabun och försökte göra upp med samhällets hyckleri, som han såg det. 1948 kom romanen Kain, "en rasande uppgörelse i mytisk form med kristen förstockelse och militär dumhet" som Wikipedia skriver. Romanen väckte ont blod och hotades av sedlighetsåtal och författaren blev känd över en natt. Han hade innan skrivit en novellsamling och några diktsamlingar men nu kom han i hetluften.  Under 1950-, 1960- och 1970-talen publicerade han dramatik, essäer och prosa om än med långa mellanrum. Han tog initiativet till och redigerade de första volymerna i serien Kärlek I, II, III som gavs ut 1965-70. Jag kommer ihåg att det var  uppståndelse kring de böckerna. 1999 kom den lovordade roman Amorina. Han var en mångsidig och mycket lärd och bildad  person och hade lärt sig hebreiska för att kunna studera Bibeln. Han blev involverad i 1973 års bibelkommissions arbete. På Anderbergs-sällskapets hemsida kan man läsa att när man i kommissionen kört fast med  nyöversättningen av Gamla testamentet så lär Karl Vennberg ha sagt "skicka över materialet till Bengt Anderberg på Bornholm så att vi får detta rätt översatt".  Han skrev för Expressens kulturavdelning under 48 år och medverkade i radio som "kvick och lärd" kåsör.  Dessutom översatte han och tolkade  bl.a. Shakespeare, Brecht och Dickens. Från 1970-talet var han bosatt på Bornholm.

Slut på dagens lektion!


Dagens citat 😉

Också ett fyrbent djur och en lärd man kan snubbla.
(Thailändskt ordspråk)