Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

Ett klokt råd ...

Jag ska försöka hålla mig till detta kloka kattråd och bara skriva neutrala saker, i alla fall försöka.

När det gäller septemberdikter så tar vi ett litet kliv tillbaka i litteraturhistorien (tidsmässigt) och hamnar hos Carl Snoilsky, greve (på moderns sida "befryndad" med flera stora adelssläkter i Sverige), skald och biblioteksman bl.a. Han var en tid överbibliotekarie på Kungliga biblioteket efter benäget bistånd av Oscar II (sägs det). Han valdes in i Svenska Akademien 1876.

Ni som är i min ålder minns säkert från skolan Svenska bilder, som i berättande diktform behandlar Sveriges historia från Gustav Vasa till den unge Esaias Tegnér 250 år senare. Ni minns säkert: Sakta glida vimpelprydda båtar ... Kung Erik  leker på luta" Jag har ett gammalt nött exemplar framför mig med anteckningar gjorda av Allans bror Harold i realskolan.

Men nu är det September som gäller, en dikt från Samlade dikter, andra samlingen (Project Runeberg):

     Min älskade, jag tycker
     Vi stå högst på ett berg
     Och blicka kring ett landskap
     I varm septemberfärg.

     I eftermiddagsskimmer
     Det hägrar för vår syn
     Med skog som börjar skifta
     Lik guld- och purpurskyn.

     Ur daln, där nyss vi stodo,
     I täflan klinga opp
     Två glada barnaröster
     Mot oss på kullens topp.

     De små ha blifvit efter;
     De dröjt att plocka bär
     Och vackra granna blommor
     Där kullen uppåt bär.

     Men deras röster följa
     Ur fjärran friskt och klart,
     Då vi beträda stigen,
     Som för från toppen snart.

     Min älskade, hur ljufligt
     Att vandra hand i hand
     I blid septemberdager
     Ner uti ålderns land.

     Och höra huldt ba ...kom oss
     Vår egen ungdoms fröjd
     I dessa båda stämmor
     På väg mot lifvets höjd!

Nostalgi!


Från läsfronten ...

intet nytt! Jag är inne på slutvarvet av Guillous 1900-talshistoria.

För övrigt ...

doftar det rent ljuvligt från ugnen - extra lyxig kålpudding på gång

Dagens citat 😉

Aptiten kommer medan man äter,
törsten försvinner när man dricker (Franskt ordspråk)