Anna-Majs blogg

Nulla dies sine linea

    Jag skall gå genom tysta skyar,
    genom hav av stjärnors ljus,
    och vandra i vita nätter,
    tills jag funnit min faders hus.

    Jag skall klappa sakta på porten
    där ingen mer går ut,
    och jag skall sjunga av glädje,
    som jag aldrig sjöng förut.

Ytterligare fyra rader hör till den här strofen men de brukar inte sjungas:

    Och om någon skall ropa: Oren!
    över mager, multnande kropp,
    skall ropet studsa mot muren
    och aldrig nå dit opp.
    

Jag skall gå genom tysta skyar är egentligen några strofer ur dikten Den hemlöse av Dan Andersson. Den fanns bland hans kvarlåtenskap och finns bland annat att hitta i diktsamlingen Efterlämnade dikter. Den oftast sjungna tonsättningen är gjord av Gunde Johansson.

Som inledning till den långa dikten skriver Dan Andersson:

    Det hände en gång att en yngling en natt gick vilse i sin  
     barndoms skog. Han kände sig främmande på platser,  
    där han älskat och lekt,och gamla stigar och vägar voro villsamma 
    som om han aldrig vandrat dem. Men i skogen råkade han  på
    tre kvinnor, som älskade honom.

Vill man lyssna på en annan tonsättning och dessutom fler strofer ur den långa dikten Den hemlöse så hittar ni Christer Lindén på Spotify. 

Jag önskar alla en lugn och stilla Allhelgona!


Dagens citat 👍

Om ingenting någonsin skulle förändras
skulle det inte finnas några fjärilar
(Okänd)