Anna-Majs blogg

Gott och blandat

Dikten idag hämtar jag från Dodekas svit 12 nerladdade dikter och den heter Ord som bär mening:

    Jag söker på nätet
    efter de sköna orden
    Orden som ger hopp
    Ord från King, Mandela, Lama, Gandhi och Platon
    Stora, viktiga ord
    Ord med mening
    Ord med kraft
    Ord som är impregnerade
    med sitt sammanhang

    Jag laddar ner dem
    och sätter ihop dem till en dikt
    För mig
    Just nu

*****

Jag läser Vecka fyrtioåtta i Stig Claessons Vad man ser och hedrar. Här skriver han bl.a. om en annan person som också har efterlämnat många fina ord, Nikolaj Gogol. Denne författare räknar Slas som sin vän, främst för att han kanske hade lite svenskt blod i sig, född som han var i närheten av Poltava. !

Denna dag i vecka 48 vaknade han full av arbetslust och inspiration, skriver han vidare, men det tillståndet varade  i ungefär tio minuter och sen blev han lika dyster som vädret. Och så fortsätter han: "Man ska naturligtvis kunna behärska sin arbetslust" och påminner sig att målaren Otte Sköld brukade gnola: "Kom arbetslust och träng dig på, här skall du motstånd finna". 

Härlige Slas!

*****

Dagens citat 😉 

Ålderdom och förstånd följes inte alltid åt
(Nikolaj Gogol)